نیمه شطرنجی

زیره میهن (زیره جلیلی)
زیره میهن (زیره جلیلی)

نیمه شطرنجی


نام محصول نیمه شطرنجی
نام تولید کننده زیره میهن (زیره جلیلی)
زیره ایر بولینگ
توضیحات محصول

سایز : 44_41 , تعداد محصول در کارتن : 1